Strona główna -> Zapisy i opłaty

Informacje dla Rodziców

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Miś Uszatek” w Łukowicy ogłasza rozpoczęcie rekrutacji  na rok szkolny 2020/2021 r. Wnioski należy składać w przedszkolu. 

Z wyrazami szacunku

Danuta Gądek-Czaja

KOMUNIKAT

Dyrektora Przedszkola Samorządowego

 „Miś Uszatek”  w Łukowicy   

  sprawie prowadzenia czynności rekrutacyjnych

 

Dyrektor  Przedszkola Samorządowego „Miś Uszatek” w Łukowicy                       w związku z epidemią koronawirusa  kierując się wytycznymi GIS i MEN  wprowadza zmiany w przyjmowaniu „ Wniosków  o przyjęcie dziecka  do Przedszkola  Samorządowego „Miś Uszatek”  w  Łukowicy na rok szkolny 2020/2021:

 

I . Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego  „Miś Uszatek”  w  Łukowicy na rok szkolny 2020/2021 można składać wyłącznie drogą mailową na adres:    przedszkole348@interia.pl ;

Wniosek można pobrać ze strony:  www.przedszkole.lukowica.pl

 Wniosek złożony drogą elektroniczną należy podpisać w terminie ustalonym przez dyrektora (po zakończeniu  zawieszenia zajęć w placówkach edukacyjnych);

 

II. Informacje dotyczące zakwalifikowania dziecka do dalszego etapu rekrutacji (25 marzec) , a także informacje dotyczące przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka     (w terminie do 27 marca) będą przekazywane telefonicznie  lub za pomocą sms.

 

III. Celem usprawnienia organizacji rekrutacji w przedszkolu pełniony będzie dyżur w dniach od 17 do  20 marca  w godzinach od 9- 11.

Dyżur będzie polegał na odbierania telefonów, nie przewiduje się kontaktów osobistych – ze względów sanitaro-epidemiologicznych. 

osoby, które już złożyły wnioski wcześniej, nie składają wniosku ponownie drogą elektroniczną.

 

Z poważaniem

Danuta Gądek-Czaja

 

 

Załączniki:

Regulamin

Zarządzenie 1/20

Dokumenty do pobrania

 

Czas pracy przedszkola: 7.00 - 17.00

 

 

Zasady rekrutacji, terminy i stosowna dokumentacja jest ustalona na podstawie: U C H W A Ł Y  Nr XX/115 /17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 marca  2017 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łukowica , określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. - wszystkie materiały są opublikowane w Aktualnościach naszej strony.

 

 

 

Odwiedzin :
(C)opyright by Przedszkole Łukowica