Strona główna -> Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

730–800 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

800–845 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

845–900 Przygotowanie do śniadania.

900–930 Śniadanie. Myci

930–1015 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

1015–1145 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

1145–1200 Przygotowanie do obiadu.

1200–1230 Obiad.

1230–15.30 Leżakowanie. zajęcia wyciszające, słuchanie lub oglądanie bajek, relaksacja

15.30-14.00Przygotowanie do podwieczorku.

1400–1430 Podwieczorek.

1430–16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczycielana podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH


730–800 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

800–830 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,

grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

830–845 Ćwiczenia poranne.

845–900 Przygotowanie do śniadania.

900–930 Śniadanie.

930–1100 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

1100–1145 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku,) lub w sali; ćwiczenia

gimnastyczne.

1145–1200 Przygotowanie do obiadu.

1200–1230 Obiad.

1230–1530 Zaj ecia łączone: Ćwiczenia relaksacyjne. Podwieczorek.  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafi czne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

 

 

Odwiedzin :
(C)opyright by Przedszkole Łukowica