Strona główna -> Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

730–800 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

800–845 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

845–900 Przygotowanie do śniadania.

900–930 Śniadanie. Myci

930–1015 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

1015–1145 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

1145–1200 Przygotowanie do obiadu.

1200–1300 Obiad.

1300-1345 Leżakowanie. zajęcia wyciszające, słuchanie lub oglądanie bajek, relaksacja

 

1345-1420zajęcia grafomotoryczne

1420-1430 Przygotowanie do podwieczorku.

1430-1450 Podwieczorek.

1450–1700 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. różnego rodzaju aktywności. Słuchanie opowiadań nauczycielana podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH


730–800 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

800–830 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,

grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

830–845 Ćwiczenia poranne.

845–900 Przygotowanie do śniadania.

900–930 Śniadanie.

930–1100 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

1100–1145 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku,) lub w sali; ćwiczenia

gimnastyczne.

1145–1200 Przygotowanie do obiadu.

1200–1300 Obiad.

13.00-13.15 Odpoczynek w ciszy, relaks przy muzyce relaksacyjnej, lub przy słuchaniu bajek.

 13.15-14.00 Zajęcia umuzykalniające, gra na instrumentach, zabawy z rytmem,  zajęcia z j.ang integrujące całą grupę. Zabawy ruchowe w oparciu o metodę TPR, śpiewanie piosenek, nauka rymowanek, zabawy plastyczne, gry słowne. Przygotowania do występów.

 14.00-14.30 Zabawy swobodne wg pomysłu dzieci.

 14.25 Czynności porządkowe i higieniczne.

 14.30-14.50 Podwieczorek

 14.50-17.00 Zabawy integracyjne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy i spacery w ogrodzie przedszkolnym. Słuchanie literatury dziecięcej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Odwiedzin :
(C)opyright by Przedszkole Łukowica